Қазақстандық әлеуметтік желі қолданушылары жаппай Ресей мен Украина қақтығысына өз пікірлерін ашық білдіріп жатыр. Бұны барлық әлем елдері көргенін қалап Қазақ/English/Deutsch/Русс тілдерінде парақшаларына осы сарындас посттарды салуда.

JANA-Qazaqstan. Біз, Қазақстан халқы, мәлімдейміз
Ресейге тәуелді билігіміз үнсіз қалған жағдайда, біз, Қазақстан халқы, бүгінгі күні өзінің және біздің бостандығымыз үшін күресіп жатқан Украинаны қолдайтынымыз туралы мәлімдеме жасау жауапкершілігін өзімізге аламыз.
Біз Ресейдің Украинаға жасаған опасыздығын қатаң айыптаймыз.
Біз Қазақстан билігінен агрессор ел – Ресеймен қарым-қатынасты үзіп, олармен құрған барлық әскери және экономикалық одақтардан дереу шығуды талап етеміз.

We, the people of Kazakhstan, declare
When our Russian-dependent government is silent, we, the people of Kazakhstan, declare that we stand in support of Ukraine, which is fighting today for its and our freedom. We strongly condemn Russia’s treacherous attack on Ukraine. We demand that the authorities of Kazakhstan break off relations with the aggressor country Russian Federation immediately withdraw from all military and economic alliances, unions with it.

Wir, das Volk des Kasachstans, erklären
In einer Zeit, in der unsere von Russland abhängige Regierung schweigt, erklären wir, das Volk des Kasachstans, dass wir die Ukraine unterstützen, die heute für ihre und unsere Freiheit kämpft. Wir verurteilen den verräterischen Angriff Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste. Wir fordern die kasachischen Behörden auf, die Beziehungen zu dem Aggressor Land Russland abzubrechen und sich unverzüglich aus allen militärischen und wirtschaftlichen Unionen mit diesem Land zurückzuziehen.

Мы, народ Қазақстана, заявляем
В условиях, когда молчит наша зависимая от России власть, мы, народ Қазақстана, берем на себя ответственность заявить, что выступаем в поддержку Украины, которая борется сегодня за свою и нашу свободу.
Мы решительно осуждаем вероломное нападение России на Украину.
Мы требуем от власти Қазақстана разрыва отношений со страной-агрессором Россией, немедленного выхода из всех военных и экономических союзов с ней.

P.S. Көшіріп алып, парақшаларыңызға салыңыздар. Бәрі көрсін.
Қазақстанның билігі Украинадағы соғысқа және Ресейдің басқыншылығына нақты көзқарасын білдірмей отыр. Демек, біз, ел азаматтары, әлемге өз ұстанымымызды жеткізуіміз керек.